Մեր մասին

PKF International-ի հավաքը Երևանում

ԱՈՒԴԻՏ ՍԵՐՎԻՍ ՍՊ ընկերությունը հիմնադրվել է 1997 թվականին, 30.01.2019թ. դառնալով PKF միջազգային աուդիտորական կազմակերպության ցանցի անդամ վերանվանվել է ՊԻ ԿԱ ԷՖ ԱՈՒԴԻՏ ՍԵՐՎԻՍ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության:
Ընկերության առաքելությունը՝ Հայաստանում գործող ձեռնարկություններին օժանդակելն է` նրանց մատուցելով բարձրորակ մասնագիտական ծառայություններ:
Ընկերությունը 15.05.1997 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Ֆինանսների և Էկոնոմիկայի Նախարարությունից ստացել է թիվ 008 բանկային և թիվ 009 ձեռնարկության աուդիտ իրականացնելու լիցենզիաներ, այնուհետև՝ 2001 թվականին վերալիցենզավորվել և ստացել է աուդիտորական գործունեության թիվ 006 լիցենզիան: