Նորություններ

Միջին և խոշոր կազմակերպությունների պարտադիր աուդիտ

 

 

Թույլ տվեք տեղեկացնել, որ համաձայն «Հաշվապահական Հաշվառման Մասին » ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող, խոշոր, միջին կազմակերպությունների տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները ենթակա են պարտադիր աուդիտի:

Մեր Ընկերությունը 01.02.2019 թվականից հանդիսանում է PKF International միջազգային աուդիտորական ցանցի անդամ, որը մեզ հնարավորություն է տալիս  մեր հաճախորդներին մատուցել առավել բարձրորակ ծառայություններ՝ համաձայն Աուդիտի Միջազգային Ստանդարտների:

Մեր Ընկերությունը  ունենալով 23 տարվա աշխատանքային փորձ և բարձր որակավորմամբ մասնագետներ՝ սիրով կիրականացնի Ձեր կազմակերպության աուդիտը: