Նորություններ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆ

Օրենքներ

Հոդված 84. Ֆինանսատնտեսական գործունեության տարեկան աուդիտը 1. Ներդրումային ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեությունը յուրաքանչյուր տարի պետք է ենթարկվի աուդիտորական ստուգման՝ աուդիտն իրականացնող անձի կողմից: Կենտրոնական բանկն իր նորմատիվ իրավական ակտերով կարող է սահմանել ներդրումային ընկերությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտն իրականացնող անձին ներկայացվող այն չափանիշները, որոնց համապատասխանելու դեպքում աուդիտն իրականացնող անձը կարող է...

Continue Reading

Որակավորված Աուդիտրո

Կարիերա

ՀՀՀԱԱ-ի կողմից որակավորված աուդիտոր, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացությունը պարտադիր, առնվազն 5 տարվա աուդիտորի աշխատանքային փորձը պարտադիր, գերազանց համակարգչային հմտություններ՝ այդ թվում ՀԾ-ի և 1C ծրագրերի գերազանց պարտադիր իմացություն, թիմային աշխատանքի ունակություններ, Դիմեն միյան համապատասխան որակաորում ունեցող անձիք: Աշխատավարձը բարձր՝ գործարքային: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել՝ +37411577544 հեռախոսահամարով:

Continue Reading